Nejčastější dotazy

Image

Jak dlouho vytvoření příběhu značky nebo historie rodinného podnikání trvá?

Čas na sestavení příběhu je vždy individuální a závisí na délce historie konkrétní značky, rodinného podnikání či budovy a na dostupnosti materiálů. V každém případě je třeba počítat s dobou v řádu měsíců. 

Kolik vytvoření příběhu stojí?

Cenu stanovujeme individuálně, po úvodní schůzce, kde si projdeme celý postup a detaily spolupráce. Kvalifikovaný odhad časové i finanční náročnosti vždy stanovujeme předem.

Je možné připravit příběh značky jako překvapení pro majitele?

Ano, pokud máte přístup do firemního archivu. Pracujeme diskrétně a samostatně. 

Jak můžeme s dodaným příběhem dále pracovat?

Standardně příběh značky dodáme jako interní materiál a dále jej nezveřejňujeme. Máte právo celý text nebo jeho části dále šířit. I s tím vám rádi pomůžeme a vy tak získáte z příběhu maximum publicity.  

V archivu máme i citlivé údaje, budeme mít celý proces pod kontrolou?

Na začátku spolupráce s vámi uzavřeme dohodu o mlčenlivosti. Veškeré informace a texty, které se objeví ve zpracovaném příběhu, si s vámi nejdříve interně schválíme. Nikdy tyto informace nezveřejníme, ani nepředáme jakýmkoliv třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Nemáme žádný firemní archiv, má smysl zpracovávat příběh značky?

Není to nic, s čím bychom si neporadili. Máme bohaté zkušenosti a tým lidí zaměřený na hledání informací v archivech. Domluvte si s námi úvodní schůzku, kde vše probereme podrobněji.

Firemní historii jsme zpracovávali k minulému výročí, má smysl ji aktualizovat a bude to levnější?

Pokud jste již firemní historii zpracovávali, je to naopak velké plus. V minulosti zpracovaným podkladům dodáme novou formu a hlavně příběh, díky kterému budete jedineční a zapamatovatelní. Pokud jsou materiály v dobré kvalitě, tím lépe.